• 20Khz ultrasonic dispersion equipment

    ອຸປະກອນກະແຈກກະຈາຍ ultrasonic 20Khz

    ເທກໂນໂລຍີການກະແຈກກະຈາຍຂອງ ultrasonic ເອົາຊະນະບັນຫາຂອງການກະແຈກກະຈາຍແບບດັ້ງເດີມທີ່ອະນຸພາກກະແຈກກະຈາຍບໍ່ດີພໍ, ທາດແຫຼວທີ່ກະແຈກກະຈາຍບໍ່ສະຖຽນລະພາບ, ແລະມັນງ່າຍຕໍ່ການລະບາຍ.